Imie dziecka
Nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Numer szkoły/adres
Klasa
Imie i Nazwisko rodzica/opiekuna
Ulica
Miejscowość
Kod Pocztowy
Telefon do rodzica/opiekuna
Email
Wybierz Uniwersytet
Dodatkowe informacje


 
Wypełniając powyższy formularz rejestracyjny: - wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O oświacie drogą elektroniczną;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji UD Unikids (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883);
- wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, zawierającej zdjęcia z przebiegu zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym UNIKIDS.

Zgoda
       


Dołącz do nas!!!
ZAPISY NA SEMESTR 2017/2018 TRWAJĄ

Wybierz miasto

uniwersytet dla dzieci | uniwersytet dziecięcy | zajęcia dla dzieci bielsko
Pozycjonowanie Wizja.Net