Imie dziecka
Nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Numer szkoły/adres
Klasa
Imie i Nazwisko rodzica/opiekuna
Ulica
Miejscowość
Kod Pocztowy
Telefon do rodzica/opiekuna
Email
Wybierz Uniwersytet
Dodatkowe informacje


Zgoda nr 1
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O oświacie drogą elektroniczną


Zgoda nr 2
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, dotyczących ofert handlowych naszego ośrodka i placówek partnerskich;


Zgoda nr 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji UD Unikids (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119);


Zgoda nr 4
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, zawierającej zdjęcia z przebiegu zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym UNIKIDS.


Zgoda nr 5
Zgodnie z nową ustawą o przetwarzaniu danych osobowych jestem świadomy, że mam prawo do dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu i mam prawo do zapomnienia.


 
       


Dołącz do nas!!!
ZAPISY NA SEMESTR 2023/2024 TRWAJĄ

Wybierz miasto

uniwersytet dla dzieci | uniwersytet dziecięcy | zajęcia dla dzieci bielsko